Инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните, град Хасково не допуснаха внос на 1340 килограма сладък пипер от Турция, съобщиха от БАБХ.
Сладкият пипер е хванат на ГИП Капитан Андреево заради наличие на неразрешен за употреба пестицид difenthiuron (дифентиурон). Пратката е била предназначена за внос на територията на България, като крайното местоназначение на стоката е град София.

Употребата на този пестицид за защита на растенията и растителните продукти от въздействието на вредителите е забранено от Общността, поради което цялата пратка (1340 кг) ще бъде унищожена в екарисаж под контрола на представител на Компетентния орган. Към настоящият момент в ЕС има установени само 29 случая на пратки отхвърлени на граница, поради установено наличие на diafenthiuron в храна.

Продуктите в които е бил установен са чай с произход Китай и Хонг Конг, броколи от Китай, бамя с произход Индия, листа от къри с произход Индия и за пръв път се установява наличието му в пратка с произход Р. Турция, предназначена за внос в Общността.

След установеното несъответствие БАБХ е нотифицирала/уведомила Европейската комисия за горецитирания случай, чрез Системата за бързо предупреждаване за храни и фуражи RASFF.