В 8 ч. започна държавният зрелостен изпит по предмет по избор. В 7 ч. бе изтеглен Вариант 1 за изпита от два възможни. Изпитът е с продължителност 4 астрономически часа, съобщи БНР.

Изпитът е с продължителност 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа.

Най-много зрелостници – 16 675 - и тази година са предпочели за втора задължителна матура География и икономика. Почти толкова – 16 436 младежи - са пожелали да се явят на Биология и здравно образование, а английският език е предпочетен от 11 465 абитуриенти.

В 9:00 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за 7-ми клас. Изпитът ще започне в 10:00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият е модул за национално външно оценяване и е задължителен за всички. Той съдържа 20 задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор. Продължителността на изпита е 60 мин., а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Резултатът от националното външно оценяване по математика се записва като текуща оценка.

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул, който не е задължителен, е до 90 мин., а правилното решение на задачите носи 35 точки.

Максималният резултат от двата модула е 100 точки. Около 61 900 седмокласници се очаква да се явят на изпита по математика.