Броят на учителите е намалял от 98 880 на 88 896 души само за пет години от 2007 до 2012 година, сочат данни на  Центъра за информационно осигуряване на образованието към Министерството на образованието и науката.

От тях в общообразователните училища са останали 54 456 души от 60 253, колкото са били през 2007-а. В професионалните гимназии преподават  10 593-ма. За 5 г. броят им се е свил с 4658 души.

В специалните училища преподават 1545 души при 2689 през 2007 г.

В училищата по изкуствата учителите са 1213, а са били 1210.

В детските градини има известно увеличение - от 18 347 на 18 792-ма.

2297 от учителите са в обслужващите звена.

Жените продължават да са доминиращия пол в учителската професия у нас. През 2013 г. те са били 86.3% и се увеличават - през 2007 г. делът им е бил 84.4%.

Тревожни са данните за възрастовата структура на педагогическите кадри. Само 9.9% са до 34-годишни,60.2% са между 35 и 54 г., близо 1/3 - 29.3% са на възраст на или над 55 г.