Числата от 73-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 4, 15, 8, 27, 26, 38.

II теглене: 21, 41, 17, 43, 46, 9.

---------------------

6 от 42

I теглене: 41, 27, 31, 15, 25, 37.

---------------------

5 от 35

I теглене: 28, 1, 26, 8, 2.

II теглене: 23, 13, 20, 30, 34.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 5, 1.

Печеливши числа: 9, 1, 8.