Веригата супермаркети “Пикадили” АД ще смени собственика си в най-скоро време. Това стана ясно след разрешението за извършване на прехвърлянето на собственост, издадено от Комисията за защита на конкуренцията.

Собственик на фирмата ще бъде инвестиционната компания „АП Март“ АД. Договарянето между двете дружества приключи още в началото на годината, но за нейното реално осъществяване трябваше да се изчака решението на комисията.

Поради наличие на условието двете предприятия да не оперират на един и същи пазар, за да няма нарушение на конкуренцията, КЗК заключи, че прехвърлянето може да се осъществи незабавно.

"Пикадили“ АД имат общо 28 супермаркета на територията на страната, както и 24 магазина