Природни аномалии и болести нанесли поражения на кайсиите в Силистренско.

Според ръководителката на Опитната станция по кайсията и земеделие в Силистра доц. Люляна Иванова най-значителни са измръзванията от последните пролетни слани на ранните сортове в района на Тутраканската и в крайдунавската част на Силистренска община, където кайсиите се развиват обикновено по-рано.

От късните слани край близкото до Силистра село Айдемир е унищожена реколтата в масив от над 100 декара. Нанесени са поражения и от падналата в началото на май градушка в около 25 на сто от близо четиристотиндекаровото опитно насаждение на Станцията по касията. В насаждението се отглеждат около 500 кайсиеви сорта и сортообразци.

Загубите в различните райони на Силистренска област са различни, защото градушката е валяла неравномерно и ледените зърна са били с различна големина и плътност. Реколтата на костилковите видове овошки е застрашена и от кафявото гниене, смята доц. Иванова.

Основната причина са честите и обилни валежи по време на цъфтежа, които благоприятстват за заразата. Има и пропуски в агротехниката, които са причина за появата на гъбна сачмянка по кайсиите. Очаква се в по-силно засегнатите от градушката райони и в насажденията с гъбна сачмянка да бъде влошено качеството на плодовете.

Доц. Иванова каза, че в някои от насажденията от ранните сортове през тази година няма да бъде получена реколта.

Кайсиите са сред традиционните овощни видове, отглеждани в Крайдунавска Добруджа.