Нивото на река Дунав се е повишило с 10 сантиметра при Видин и Ново село за последното денонощие, съобщи БНР. По прогнозни данни се очаква повишение на нивото на реката с около 50 сантиметра. Продължава денонощното наблюдение на дигите и язовирите във Видинско. В сила е и въведеният първи етап от плана за провеждане на високите води на река Дунав.

Областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов и изпълнителният директор на „Напоителни системи" ЕАД - София Димитър Методиев инспектираха състоянието на дунавската дига и помпената станция в землището на с. Антимово, в близост до Дунав мост 2, съобщи "Дарик" радио. В проверката на защитните съоръжения се включиха народните представители от Видин Петя Раева и Филип Попов, директорът на видинския клон на „Напоителни системи" инж. Димитър Йоцов и хидроинженери.

Всички служители и помпени станции на "Напоителни системи" от Видин до Русе са в готовност да посрещнат високите води на Дунав, които се очакват в следващите дни до понеделник, съобщи изпълнителният директор Димитър Методиев.

Наводни се мазето на общината в Никопол

Напрегната, но под контрол е ситуацията във Великотърновско и Плевенско. Най-застрашеният град в Плевенска област по поречието на Дунав е Никопол, където вече има наводнени мазета, в това число и това на общината. Нивото на реката там е около 720 сантиметра, съобщи БНР.

Забраниха влизането в Дунав край Тутракан

Забрана за къпане и плуване в Дунав и останалите водни площи на територията на община Тутракан издаде кметът д-р Димитър Стефанов. Със заповедта кметовете, наместниците и собствениците или наемателите на водоеми се задължават да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, за да обезопасят всички канали, язовири и микроязовири, както и бреговата ивица на река Дунав. Контрол по спазване на забраната в района на Кейовата стена в Тутракан ще се осъществява от патрулиращите служители на граничната полиция.

Русе взима предпазни мерки срещу бедствие

Кметът на Русе нареди да се вземат мерки за предпазване на хората и имуществото от прииждащата река Дунав и по долното течение на р. Русенски Лом. Кметовете на населените места, управителите на фирми, търговски дружества и организации следва да актуализират аварийните планове на обектите на територията на Община Русе в част "Наводнения". Транспортните средства трябва да бъдат разполагани в незастрашени райони, без да създават пречки за преминаване на друга техника, особено на аварийните екипи. Да се депонират в незастрашени територии насипни товари, химически вещества, нефтопродукти и други опасни емисии, които могат да създадат опасност от замърсяване на водите и прилежащите територии и да се обезопаси канализацията поради опасност от връщане на води по нея. Електроразпределително дружество "Енергопро" да бъде в готовност за изключване на участъците от мрежата с консуматори в застрашената от заливане зона, а управителят на "ВиК" ООД Русе да има готовност да изключи водоподаването от кладенците за питейна вода в заливната зона. ОП "Комунални дейности" има нареждане от кмета да подготви и при подаване на сигнал да поставя необходимите заграждения и пътни знаци на улиците по които се налага създаване на временна организация на движението при разливи от р. Дунав и р. Русенски Лом.