Изложбата "Идентичност и памет през 19-ти век" няма да бъде допусната в България, ако не бъдат отстранени грешките в нея. Това заяви в Бургас министърът на културата Петър Стоянович.

Тук не става въпрос само за Гоце Делчев, но и за знамето на Крушевската република, с написаното на ясен български език, каза Стоянович. "Предстои тази изложба да тръгне из Югоизточна Европа и тя няма да прекоси българските граници, ако това нещо не бъде решено и ние имаме много ясен надпис отдолу, който да указва кой е Гоце Делчев", добави културният министър.

Щом в подобна международна институция може да има такова поведение, смятам, че България трябва да заеме много категорична позиция, а именно – че ние няма да се съгласим с фалшифицирането на нашата история, каза още Петър Стоянович.

Вчера Националният исторически музей съобщи, че се оттегля от изложбата "Идентичност и памет през ХІХ век", открита в Белград на 09.09.2013 г. Представителят на Националния исторически музей доц. Цветана Кьосева е напуснала откриването на изложбата след като е установила, че текстовете под два от експонатите, представени от Музея в Скопие не са махнати, въпреки, че е получено уверение от г-н Антон Краузе, че това ще бъде направено. Действията на НИМ са съгласувани с Министерство на културата.

За какво става дума? Изложбата е организирана от Регионалното бюро на ЮНЕСКО във Венеция с 12 балкански държави. За първи път е показана в Любляна. След получаването на каталога в НИМ установява, че са станали жертва на недопустима в професионалните кръгове измама. В изпратените коректури до НИМ Гоце Делчев е обявен освен за македонски и за български национален герой. В отпечатания каталог и в съответната анотация под експоната определението "български национален герой" липсва. Освен това той е обявен за лидер на ВМРО, организация, създадена 16 години след смъртта му. Очевидно името на организацията, на която е лидер Гоце Делчев – Тайна македоно-одринска революционна организация – не е удобна за Скопие, тъй като определението "Одринска" показва, че това е организация на българите в Османската империя. Недопустим от историческа гледна точка е и текстът под знамето на т.н. Крушевска република от 1903 г. Текстът на знамето на чист литературен български език гласи "Крушевска революционна чета. Свобода или смърт". В текста на каталога е написано, че надписът и на манифеста на въстаниците е на македонски език, който, както е известно като писмена норма е създаден 40 години по-късно.

НИМ протестира пред ръководителя на Бюрото на ЮНЕСКО, заявявайки, че ако няма промени в посока на историческата истина ще бъдем принудени да оттеглим участието си в изложбата, която трябва да бъде представена и в други балкански страни. Постигнато бе съгласие двата експоната да останат без скандалните текстове.

От НИМ казаха още: За наша изненада отново бяхме измамени. Когато на 9-ти септември доц. Кьосева пристигна в Белград, бе установено, че текстовете не са махнати, въпреки споразумението с г-н Краузе и директора на Белградския музей. Представителят на ЮНЕСКО се е оправдал със силен натиск от страна на правителството в Скопие. Ние естествено не можем да се съгласим с наглите кражби на българската история. Спирането на тези кражби, както е известно, е едно от исканията на българските правителства за установяване на добросъседски отношения и ревизия на българската позиция по отношение на приемането на Македония в ЕС. Не можем да приемем и действията на Регионалното бюро на ЮНЕСКО във Венеция, което си послужи с измама, за да осигури нашето участие в Белград. Заявеното желание "да се обединяват музеите, а не да се разделят" не може да се постига с лъжи и измами.