Слаба защита на собствеността спъва развитието на България, според резултатите от международния индекс "Право на собственост" 2013, който ни поставя на 58 място.

Институтът за пазарна икономика за поредна година представя международния индекс "Право на собственост" 2013 (International Property Rights Index - IPRI), който отчита защитата на интелектуална и физическа собственост в 131 държави по света, представляващи 98% от световния БВП и 93% от населението на Земята. Тази година 74 международни организации, между които и Институтът за пазарна икономика, си сътрудничиха с Алианс "Право на собственост", за да създадат седмия годишен Индекс "Право на собственост" 2013.

Индексът изследва защитата на правото на собственост по света, анализирайки три основни области: политическа и правна среда, право на физическа собственост и право на интелектуална собственост.

Финландия продължава да води класирането за седма поредна година с резултат 8,6 от максималните 10 точки. Зад първенеца се нареждат Нова Зеландия и Швеция с резултат от 8,4 точки, Норвегия с 8,3 точки и Холандия и Швейцария с по 8,2 точки. На дъното на класацията отново е Йемен с 3,1 точки.

Право на собственост и икономическо благосъстояние

Основният фокус на индекса е как защитата на правото на собственост се отразява на икономическото благосъстояние на страните. Изследването разкрива, че по-добрата защита на правото на собственост води до по-висок БВП на човек от населението, повече преки чуждестранни инвестиции и по-голям ръст на икономиката. Разликата в БВП на глава от населението между първенците и тези в дъното е близо 7 пъти – съответно 38 000 долара БВП на човек от населението за първите 20% от класацията и 5 500 долара БВП на глава от населението за последните 20%.

Къде е България?

България заема 58-мо място (от 131 страни) с резултат 5,4 точки от максималните 10. Със същия резултат са още Турция, Индия, Гана и Китай. От страните-членки на Европейския съюз единствените две с по-нисък резултат са Гърция (5,4 точки) и Румъния (5,3 точки).

Въпреки слабото повишаването на резултата на България спрямо миналогодишното издание на индекса, за последните пет години страната отбелязва застой заради липсата на значими реформи в посока по-добра защита на правото на собственост.

По показателя, измерващ правната и политическата среда, резултатът на България остава на същото равнище. Слабото представяне на страната се дължи основно на ниските оценки за независимост на съдебната система и върховенството на закона.

Представянето на България не е изненадващо и заради широкоразпространената корупция, особено по високите етажи на властта.

България традиционно показва най-добри резултати по показателя "Право на физическа собственост".

Подобрението в тази категория спрямо миналогодишното представяне е вследствие на слабото подобрение на оценките за регистрацията на собственост и достъпа до заеми за придобиване на собственост. Въпреки това защитата на правото на физическа собственост не отбелязва значим ръст.

Слабо се повишава и защитата на правото на интелектуална собственост в страната. В България все още липсва ефективна патентна защита, а пиратството на авторското право е широко разпространено.

Основните причини за ниските резултати се коренят в тромавото законодателство и неефективността на съдебната система. Това са и основните реформи, които трябва да се предприемат в България, защото както недвусмислено показва индексът, защитата на правото на собственост е равнозначно на по-големи доходи и по-бърз икономически растеж.