Анкетната комисия на ООН, която разследва престъпленията срещу правата на човека в Сирия, заключава, че правителствените войски са вършили "престъпления срещу човечеството", а въоръжената опозиция е извършвала "военни престъпления".

"Правителствените сили са продължили широкомащабните атаки срещу цивилното население, като са извършвали убийства, изтезания, изнасилвания и отвличания – деяния, окачествени като престъпления срещу човечеството", гласи публикуван днес в Женева доклад, в който се разобличават също "антиправителствените сили, които са вършили военни престъпления, убийства масови екзекуции, изтезания, вземане на заложници".