13 научноизследователски проекта за над 4 милиона швейцарски франка се изпълняват съвместно от водещи български и швейцарски институти, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Нашата страна е една от тези, които получават подкрепа от Швейцария. Българо-швейцарската програма за сътрундичество (БШПС) е на стойност 76 млн. швейцарски франка и по нея се подпомагат различни тематични области у нас. Именно сътрудничеството областта на научните изследвания и научния обем е един от приротети.

13-те проекта, чието изпълнение стартира през 2013 г., са в областта на екологията, селското стопнаство, управлението на отпадъци, социалните неравенства, разработването на лекарствени форми и иновативни строителни материали. 88,25% от необходимите за тях средства се предоставят от швейцарска страна, а останалите 11,75 са национално съфинансиране.