Купувачите на жилища ще бъдат по-добре информирани за разходите и рисковете, свързани с тегленето на ипотечен кредит, съобщиха от представителството на Европейския парламент у нас.

Купувачите на жилища ще се ползват от частична защита срещу промени на пазара, които увеличават погасителните вноски, и ще имат повече закрила, ако не са в състояние да изплащат заема си, благодарение на нови правила, за които Парламентът даде предварително одобрение днес. ЕП отложи окончателното гласуване, за да се увери, че законодателството ще бъде правилно приложено навсякъде в ЕС.

Текстът, одобрен с вдигане на ръце, обхваща ипотечните кредити върху жилищни сгради, жилищни сгради с офис площи и земя за строеж. Някои от изискванията му ще могат да бъдат адаптирани към различните обстоятелства на ипотечните и имотните пазари в отделните страни-членки, но информацията, която се предоставя на купувачите, ще трябва да бъде представена по последователен начин навсякъде в ЕС.

Всеки, който се интересува от ипотечен кредит в ЕС, ще трябва да получи сравнима информация за наличните продукти и да бъде запознат с общите разходи и дългосрочните последици от тегленето на кредита. Кредитните условия, които се предлагат на кредитополучателите, ще трябва да отговарят на тяхното финансово положение и да отчитат техните перспективи и потенциални рискове.

Освен това на кандидатстващите за кредит ще бъде даван задължителен 7-дневен период за обмисляне преди подписването на договора или право на отказ в рамките на 7 дни след това.

Депутатите в ЕП въведоха гъвкави клаузи, сред които правото на кредитополучателя на предсрочно погасяване на кредита при условия, които могат да бъдат определени от страните-членки, както и правото на кредитната институция на справедлива компенсация за такова предсрочно погасяване.

Според новите правила за кредитите, които се предоставят в чуждестранна валута, кредитополучателят ще трябва да бъде предупреден преди подписване на договора, че дължимите погасителни вноски могат да нараснат. Като алтернатива, може да му бъде дадена възможност да промени валутата при определени условия и по валутния курс, определен в договора за кредит.

Депутатите добавиха нов текст, който посочва, че връщането на обезпечението ще бъде достатъчно за погасяването на задължението, ако кредитополучателят и кредитната институция изрично са включили такава клауза в текста на договора.

Когато кредитополучател не е в състояние да изпълнява задълженията си, собствеността трябва да бъде продадена на възможно най-добрата цена и да се улесни изплащането на оставащите погасителни вноски, така че да се защитят потребителите и да се предпазят от поемане на прекалени дългове за дълги периоди, заявяват депутатите.

Парламентът одобри окончателния текст на законодателството, но преди да гласува по него, той иска от страните-членки да поемат ангажимент за правилното му прилагане на собствена територия, т.е. в целия ЕС.