Ние настояваме за ускоряване на кадровите промени на областно ниво, заяви заместник-председателят на парламентарната група на Коалиция за България Янаки Стоилов.

Настояваме и за прекратяване на неудачни назначения в някои областни дирекции. Това за нас е много важно, за да се осъществява заявената правителствена политика и за да се печели, а не да се губи доверието и на тези подкрепили БСП и на тези, които просто искат участие в администрацията на професионално подготвени хора, които не преследват користни интереси, добави Стоилов.

През тази седмица ще предложим да се проведе дискусията и да се приеме декларация на Народното събрание за националните приоритети, ще внесем и проект за декларация на Народното събрание във връзка с кризата в Сирия и ще очакваме да започне дискусия по този въпрос, най-малкото в комисията по външна политика да се изразят позициите на останалите парламентарни групи, съобщи Стоилов. Той заяви, че цялостното отношение на БСП към правителството може да се характеризира с две думи: подкрепа и изисквания. "Очакваме още в началото на следващата година да бъде подготвен проект за новата енергийна стратегия, в която освен общите насоки, трябва да се дадат и най-важните отговори за развитие на отделните сектори в енергетиката и за тяхното балансиране и по възможност за допълнително ограничаване на цените и за нови проекти, които България може да осъществи в този сектор", заяви Стоилов.

"Смятаме, че правителството трябва да започне работа върху национална индустриална политика за създаване на условия за нови индустриални производства и за възстановяване на някои прекратени производства. За нас много чувствителна област е регионалната политика за балансирано развитие като приоритет трябва да се даде на най-изостаналите региони", добави той.