На 21 май ще се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) за XII клас.
Изпитният вариант за изпита ще бъде генериран точно в 5 ч. в Министерството на образованието и науката.
Избран чрез жребий представител на медиите ще натисне клавиша на компютъра, за да избере варианта на комбинация за матурата.
Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова ще утвърди изпитния вариант и ще подпише заповедта за скалата за преобразуване на точките в оценки.
Матурата започва в 8 ч. и ще продължи 4 астрономически часа.
Зрелостниците трябва да заемат местата си в определените училища най-късно до 7.45 ч., да пишат с химикал с черен цвят и нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита.
Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъдат обявени до 9 юни 2014 г.
В 9 часа, на 21 май 2014 г., ще бъде изтеглен вариантът по български език и литература за национално външно оценяване за VII клас.
Изпитът започва в 10 ч. и се провежда в два модула. Първият модул продължава 60 минути, а вторият модул - 90 минути. Учениците трябва да пишат с химикал със син цвят.
Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература ще бъдат обявени до 4 юни 2014 г.