211 486 физически и юридически лица имат разрешение за дейности с оръжие, боеприпаси и взривни вещества, пиротехнически изделия в страната.

Това каза главният прокурор Сотир Цацаров, който представи резултатите от проверката за спазването и прилагането на Закона за оръжията.

Броят на огнестрелните оръжия е 340 583; 48 717 691 единици са боеприпасите. За самоохрана са 122 455, за охранителна дейност 13 300, за лов 180 958; 3 856 са за спортни цели и за други - 2 984 броя.

Проверката беше разпоредена от него на 18 март 2014 г. и приключи на 25 април 2014 г. Проверени са действащите срокове на разрешителните, наличието на огнестрелни оръжия и боеприпаси с изтекъл срок за съхранение и спазването на служебните задължения от страна на службите КОС в цялата страна. Повод за проверката бе инцидентът в Лясковец.

Във Видин към деня на проверката са установени 40 случая с изтекъл срок на разрешенията, по които не са били предприети никакви мерки. За СДВР тази цифра е 23 лица с изтекъл срок на разрешение.

Около 110 са с изтекъл срок и по тях не са предприети мерки. Главният прокурор посочи, че не е очаквал малки цифри, но тези, които са получили, са меко казано изненадващи. 14 са образуваните досъдебни производства. До МВР са отправени 53 препоръки. Те са отправени по повод конкретни случаи. Докладът е изпратен до министъра на вътрешни работи. Най – честото по места нарушение е не водене на електронен регистър и в тази връзка са свързани най – общо препоръките. Прокуратурата сама създаде такъв регистър. Докладът ще бъде изпратен и до депутати от вътрешната комисия.