Числата от 72-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 24, 23, 19, 17, 6, 12.

II теглене: 37, 40, 35, 12, 16, 23.

---------------------

6 от 42

I теглене: 11, 34, 42, 19, 15, 16.

---------------------

5 от 35

I теглене: 32, 20, 21, 3, 1.

II теглене: 2, 6, 21, 33, 34.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 6, 3.

Печеливши числа: 7, 1, 1.