Малките и средните предприятия настояват за промени в банковото кредитиране. Техните искания са свързани с премахване на банковите такси за разглеждане и усвояване на кредитите, които вземат, подобно на вече извършените изменения за потребителките заеми.

Припомняме, че приетите реформи в Закона за потребителския кредит предвиждат заемите за жилища да бъдат освободени от таксите за предсрочно погасяване, за разглеждане на документите и за усвояване на кредита. Тези нововъведения ще влезнат в сила през юли.

Малкият бизнес счита, че подобни улеснения трябва да бъдат дадени и на техните фирми поради скромните им доходи, съобщава в. "Стандарт". Най-голям недостатък предприемачите виждат погасяването на ежегодни такси при използването на овърдрафт.

Според настоящите правила всяка година предприятията трябва да предоставят документи за финансовото си състояние и да заплатят такси за разглеждане и усвояване, които са около 1% върху сумата на кредита.

Относно техните искания депутатът от БСП Румен Гечев коментира, че изменения в банковото законодателство до края на годината не се предвиждат. Той обаче допълни, че банковият сектор сам ще проумее важността от провеждане на реформи в бизнес кредитирането.