До 13 юни общините ще трябва да върнат получените лихви от евросредствата, платени като аванси по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това гласят промени в две наредби на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Причина за това са одитни доклади на Европейската комисия, които не признават за допустимо кметове да печелят от лихви върху средствата от европейските фондове. Общините трябва да представят в разплащателната агенция удостоверение за точния размер на натрупаните лихви до 6 юни.

Предвижда се също така този механизъм за възстановяване да стане регулярен. Така занапред всяка година до 20 януари кметовете ще дават удостоверения от обслужващата ги банка за лихвите по авансите на европроекти.

Самото връщане пък ще става до края на януари и в срок до 5 дни от подаването на заявката за междинно или окончателно плащане, информира вестник „24 часа“.

Заради препоръките в одитните доклади от служби на ЕК се създава и механизъм за възстановяване на част от авансовите плащания, които след провеждането на обществените поръчкио надвишават допустимия лимит от 50 на сто от одобрената субсидия по проекта.

В промените на наредбите е записано, че разликата над максимума се връща в срок от 10 дни от сключването на допълнително споразумение към договора за отпускане на помощта, с което е определена окончателната субсидия.

В доклад на зам.-министър Явор Гечев се казва и че общините трябва до 2 месеца след подписване на договора за безвъзмездна помощ да открият процедурата по Закона за обществените поръчки (ЗОП).