Числата от 40-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 4, 22, 44, 35, 42, 15.

II теглене: 11, 15, 27, 43, 30, 41.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 3, 30, 37, 39, 27.

---------------------

5 от 35

I теглене: 8, 14, 30, 1, 11.

II теглене: 6, 32, 28, 7, 35.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 9, 4.

Печеливши цифри: 9, 3, 2.