Числата от 71-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 3,10,7,26,8,16.
II теглене: 20,17,26,47,10,9.

---------------------

6 от 42
I теглене: 25,31,39,28,27,32.

---------------------

5 от 35
I теглене: 27,7,22,9,15.
II теглене: 8,15,30,13,28.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 1, 7, 2.
Печеливши числа: 8, 8, 9.