Домакинствата продължават да теглят бързи заеми, но интересът на фирмите към този вид кредитиране намалява. Това показва статистиката за сектора за първите три месеца на годината, публикувана вчера от Българската народна банка.
В края на март се регистрира спад от 0,6% или 13 млн. лв. в сравнение със същия месец на м.г. От Нова година насам пък свиването е с 1,1%. Причината е както в намаленото търсене, така и в продажбата на проблемни кредити от дружествата за бързи пари.
Общо в сектора се въртят близо 2 млрд. лв. От тях домакинствата са изтеглили 1,4 млрд. лв. Фирми са взели 450 млн. лв. и именно там се регистрира близо 17% спад за последните 12 месеца. За сравнение домакинските заеми растат с 5,5% на годишна база.
Най-добре се развива нишата на потребителските заеми, които възлизат на около 1 млрд. лв. Те отбелязват 20% ръст на годишна база и 6% спрямо 31 декември м.г. Жилищните кредити, отпуснати от фирми за бързи пари обаче са намалели с 23% или 85 млн. лв. в сравнение с март м.г.
Най-малките заеми, със срок на изплащане до една година, са в размер на 308 млн. лв. Това е спад с 4% в сравнение с края на 2013 г. Необслужваните кредити се запазват на ниво 30%.
Тази година се очакват размествания на пазара заради въведения таван на лихвите върху бързите заеми в размер на 50,1%. Той влиза в сила на 23 юли. Освен това минималният капитал за регистрация на фирмите за бързи пари скача от 250 хил. лв. на 1 млн. лв., пише "Труд".
ю