74,5 години е средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислен за периода 2011 - 2013 г. Това е с половин година повече спрямо предходния период - 2010 - 2012 г., сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Резултатите показват, че България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в Европейския съюз. По-ниски са стойностите само в Литва и Латвия - по 71,1 години. Най-дълго пък живеят хората в Испания - 82,5 г., и Италия - 82,4 г.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.0 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.0 години. Данните сочат, че За десет години в периода между 2003 и 2013 г. средната продължителност на живота при жените е нараснала с 2.4 години, а при мъжете - с 2.3 години.

Населението в градовете живее по-дълго, става ясно от резултатите на НСИ. Средната продължителност на живота е с 2.7 години по-висока  в градовете (75.3 години) отколкото за населението в селата (72.6 години).

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната средна продължителност на живота е 15.8 години. За мъжете и жените на възраст 65 навършени години тя е съответно 14.0 и 17.4 години. За десетгодишен период (2003 2013 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.4 години, или с 1.1 и 1.7 години съответно за мъжете и жените.

В регионален аспект средната продължителност на живота варира от 72.3 години в област Враца до 76 години в област София (столица). Общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на България, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен (7.9 години) и Кюстендил (7.7), а най-малка - в област Кърджали - 5.7 години.