Числата от 39-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 5, 26, 15, 17, 45, 29.

II теглене: 35, 22, 21, 32, 29, 44.

---------------------

6 от 42

I теглене: 2, 16, 42, 22, 6, 41.

---------------------

5 от 35

I теглене: 28, 13, 21, 27, 4.

II теглене: 9, 33, 21, 24, 18.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 5, 3, 7.

Печеливши цифри: 7, 2, 8.