Все повече деца в предучилищна възраст използват устройства с достъп до интернет – най-вече таблети и смартфони, показват последните изследвания, съобщават от Националния център за безопасен интернет.

В новия доклад на европейската изследователска мрежа "Децата на ЕС онлайн" е направен преглед на съществуващите изследвания, които засягат поведението на децата от 0 до 8 години в интернет. Макар че се наблюдава значително увеличаване на броя на децата с достъп до интернет през последните години, липсва достатъчно информация за свързаните с това рискове и ползи.

Луиза Шахбазян от Националния център за безопасен Интернет към Фондация "Приложни изследвания и комуникации", която представлява изследователската мрежа в България, обяснява:

През последните седем години успяхме да научим много за ползите и рисковете, свързани с употребата на интернет от децата между 9 и 16 години. Време е обаче да насочим вниманието си към по-малките потребители, защото недостатъчният им жизнен опит и технически умения ги излагат на сериозен риск онлайн.

Родителите трябва да внимават повече, когато публикуват информация! Наблюдава се тенденция родителите да публикуват снимки и видео материали с детето буквално от самото му раждане. Тази информация се отразява на онлайн репутацията на детето, което може по-късно да не хареса или да се срамува от тези ранни дигитални следи.

В тази връзка от Националният център за безопасен Интернет напомнят, че доставчиците на онлайн услуги трябва да поемат ангажимент да отстраняват потенциално вредно за деца съдържание, както и информация, която е била качена погрешка от неопитен потребител. Трябва да има и целенасочени политики за закрила на потребителите в най-ниските възрастови групи както в рамките на подходящи за възрастта виртуални светове, така и като потенциални потребители на сайтове, предназначени за тийнейджъри и възрастни (Facebook, You tube и други), отбелязва Луиза Шахбазян.

Ключовите препоръки от доклада включват:

1.Разработване на материали за родители с насоки за безопасна употреба на интернет от най-малките потребители.

2.Провеждане на подходящи за възрастта обучения в забавачките и детските градини.

3.Интегриране на базови защити в дизайна на всички устройства.

4.Прозрачност и по-добър потребителски контрол върху събирането и използването на лична информация от разработчиците на детски приложения.

5.Ясен ангажимент от стана на доставчиците за навременно сваляне на лична информация, която поставя потребителя в риск, включително и такава, качена от родители.

6.По-добра осведоменост на родителите по отношение на публикуването на детски снимки и видео материали и тяхното последствие за онлайн репутацията на детето им.

7.Обучение на родителите относно публикации, снимки и видеоматериали на техните деца и какъв потенциален ефект биха имали тези публикации върху дигиталнатаидентичност на децата.

8.Разработване на подходящи методи за изследване, така че да бъдат включени опитът и мнението на много малките деца.

За повече информация:

Докладът "От нула до осем – малките деца и тяхното използване на интернет" разглежда последните изследвания в областта, отнасящи се за поведението на деца от 0 до 8години в интернет и предоставя десет препоръки за осигуряване на по-безопасни онлайн преживявания.