„Табак Маркет“ АД ще представи възможностите за съвместна работа с малки и средни фирми на предстоящото изложение „Франчайзинг Експо 2014“. Това е един своебразен форум за връзка между франчайз компаниите, каквато е „Табак Маркет“ АД и желаещите да стартират и развиват собствен бизнес в България.

Компанията „Табак Маркет“ АД развива първата национална верига за търговия с импулсни стоки Lafkа.

Lafka e модерна и динамична марка, специалист в тютюневи изделия и преса, с широко разпространение и разпознаваимост.

От 2014 година компанията стартира атрактивна програма за франчайз партньорство като мотото на начинанието е „Моята Лафка“.

Франчайзингът е безрисков начин да се започне бизнес със значително по-малко капитал, отколкото в класическия случай на самостоятелно предприемачество.

„Всеки партньор на „Табак Маркет“ АД ще получи пълната ни подкрепа и опита на професионалистите, които развиват Lafka. Ще има възможността да управлява свои обекти под марката Lafka като част от веригата ни в цялата страна, спазвайки високите стандарти за качество и обслужване“, съобщиха от дружеството.

Обектите на франчайз партньорите по нищо няма да се различават от останалите търговски обекти на „Табак Маркет“ АД. По този начин се изгражда дългосрочно сътрудничество, поддържа се високо качество, изгражда се добър имидж и се постигат по – високи продажби, от което печелят всички партньори.

„Табак Маркет“ АД ще предостави успешен бизнес модел и ще продължи да инвестира в популярността на бранда.