Членовете на Висшия съдебен съвет решиха временно да отстранят двама известни магистрати. Веселин Пенгезов се разделя с поста съдия, председател на Апелативен съд. Другият освободен е председателят на Военно-апелативния съд Петър Петков.
Решението за отстраняване на Пенгезов беше взето с 16 гласа „за”, 1 „против” и трима се въздържаха. Мотивите за отстраняване му са Неизпълнение на задължения по служба, умишлено улесняване на присвояване в големи размери. Третото обвинение е за извършване на престъпление. Пенгезов като помагач е улеснил полк. Петков, който е представил неверни данни по Оперативна програма "Административен капацитет".

Петър Петков бе отстранен от поста съдия, председател на Военно-апелативния съд. Решението за отстраняване на Петков беше взето с 16 гласа „за”, 0 „против”, 4 „въздържали се”.

При внасянето на мотивите главният прокурор заяви: „Прокуратурата се е постарала, искането да бъде максимално подробно. На 21 май 2010 година е образувана прокурорска дописка, по сигнал на министъра на вътрешните работи”, обясни Цацаров.