Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 възпитател начален курс, НУП и биология, компютърни умения
1 учител по английски език в начален курс, английска филология, компютърни умения
1 учител по физика и химия, работа на 4 часа
1 учител по БЕЛ и руски език
1 учител по история, работа на 4 часа
1 учител по японски език
1 начален учител, за гр. Мартен
1 възпитател в прогимназиален курс, за гр. Мартен
1 учител по английски и руски език, компютърни умения, мин. 15 години стаж
3 чистачи в училище, основно/средно обр.
1 лектор по музика – в училище
1 учител по руски език – непълен норматив
1 учител по история и цивилизация
10 възпитатели начален курс, НУП, компютърни умения
5 учители по английски език, компютърни умения – едното място е за с.Сваленик
1 начален учител, НУП, компютърни умения, за с.Сваленик
1 педагогически съветник, психология/педагогика
1 учител по практическо обучение, висше инженерно-химическо обр. – технологии на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
1 помощник-възпитател в детска градина, средно обр. по специалността, за заместване
1 учител лектор по физическо възпитание и спорт, над 2 години опит, за с.Николово
1 учител лектор по химия и биология, компютърни умения, над 2 години опит, за с.Николово
1 учител по музика в детска градина, предучилищна педагогика, за заместване
2 детски учители, ПУП/ПНУП и 2 години опит, за заместване
1 ръководител на учебно-изчислителен кабинет в училище, компютърни специалности, руски и английски език
1 учител по биология и здравно образование, английски език, компютърни умения
1 възпитател – работа по европейски проекти, НУП с английски език, за гр.Мартен
2 учители по физическо възпитание и спорт
1 учител по музика – непълен норматив
1 завеждащ административна служба в детска градина, средно обр., компютърни умения, за с.Сваленик
1 учител в детска градина, ПУП/ПНУП, английски език, компютърни умения
5 възпитатели, начален курс, НУП/НУП с чужд език

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността
1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр., 3 години опит
1 работник на машина за разкрой на метали с ЦПУ, средно обр., 2 години опит
5 гладачи на чорапи, основно/средно обр.
3 формовчици в леярна, средно/основно обр., опитът е предимство
1 електромонтьор, средно технически обр., опит
3 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техническо обр., английски език, опит 3 години
10 заварчици СО, основно обр.
5 монтажници на метални конструкции, основно обр.
15 заварчици – метод 141 и 111, средно професионално обр. /предимство/, правоспособност, за гр.Бургас
1 портиер, средно обр., правоспособност за огняр – котел на газ
4 шмиргелисти, основно/средно обр., опит
2 шлосери, средно обр., опит
1 шлосер в енергиен отдел, средно специално обр., предимство - правоспособност за огняр и заварчик, опит 3 години
2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, средно обр.
1 масажист, средно специално обр./завършен курс
3 апаратчици – производство на бои и лакове, средно обр. – химия – предимство
1 продавач консултант в магазин за плодове и зеленчуци, средно обр., опит
5 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр., може и без опит
1 инженер – машинни агрегати, висше обр. – машинно инженерство, английски език, компютърни умения, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 инженер – автоматизация, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 апаратчици – химическо производство, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 електромонтьор, средно/висше обр. – електроспециалности /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 продавач консултант, средно техническо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 маникюрист, средно професионално обр./завършен курс, опит
3 сервитьори, средно обр.
2 готвачи за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
2 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
2 готвачи, средно/основно обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно обр.
1 работник на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит
1 електромонтьор – мебелно производство, средно обр., опит
10 работници – обработване на дърво, средно обр., за гр.Две могили
4 кофражисти, основно обр., опит
3 строителни дърводелци, основно обр., опит
8 оператори – производство на санитарни принадлежности, средно обр., опитът е предимство
2 опаковачи в мебелно производство, средно обр., опит
5 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 общ работник в леярна, основно/средно обр., правоспособността за мотокарист е предимство
1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и кноструиране на мебели
1 специалист по маркетинг, висше обр. – маркетинг/строително инженерство, английски език, владеенето и на румънски език е предимство, компютърни умения
2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 общ работник за опаковка в химическо производство, основно/средно обр.,
1 инженер за химическо производство – автоматика, висше обр. по специалността, умения за CAD проектиране
1 мотокарист, основно/средно обр., опит
1 машинен инженер, висше обр., умения за CAD проектиране
1 монтажник на вентилационни съоръжения, средно обр., опит
1 офис организатор, средно/висше обр., отличен румънски/английски език, компютърни умения, подходящо за мъж
5 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит
2 фрезисти, средно техническо обр., опит
2 механизатори в селско стопанство, основно/средно обр., правоспособност
4 оператори на металообработващи машини, средно обр., опитът е предимство
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 лекар невролог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар анестезиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар кардиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
1 организатор на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж
2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение
1 общ работник в склад за чорапи, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар
15 кредитни консултанти, средно обр.
8 заварчици на СО2, средно/основно обр., правоспособност
3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно обр.
5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше обр. - машинен инженер, английски/ немски език, опит
2 инженери по качеството - производство на авточасти, висше техническо обр., английски/немски език, опит
2 компютърни специалисти - производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми
4 мениджъри развитие, средно/висше обр., компютърни умения, шофьори кат.В
1 инженер конструктор – производство на локомотиви, висше техническо обр. – машиностроене/ хидравлика, английски/немски език, работа с програмни продукти за проектиране
1 инженер технолог - производство на авточасти, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит
13 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” - производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения
1 автотенекеджия, с умения за боядисване на автомобили - в диагностичен център, средно/основно обр., опит
2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
4 работници в строителството, основно обр., опит
3 работници в месопреработване, основно обр., опит
3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит
6 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност
10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност
6 машинни оператори - производство на авточасти, средно техническо обр. - машиностроене, опит
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
3 етикетировачи в чорапно производство, основно/средно обр., предлага се обучение
5 работници спомагателни дейности в чорапно производство, основно/средно обр.
2 окачествители – след гладене на чорапи, средно обр., предлага се обучение
1 изпълнител на модели – шевно производство, средно обр., опит
2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно обр., опит
2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
8 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит
1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.
5 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
1 технолог в шевно производство, средно специално обр.
2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
5 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
7 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
1 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
1 крояч, средно обр., опит
5 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
72 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

3 възпитатели, висше обр.- начална училищна педагогика /за гр.Бяла/
1 учител по физическо възпитание, висше обр. /за с.Новград/
1 учител по история и биология, висше обр. /за с.Новград/
1 възпитател, висше обр. - начална училищна педаготика /за с.Новград/
1 учител по информатика и информационни технологии, висше обр. /за гр.Бяла/
1 учител по практическо обучение, висше инженерно обр. /за гр.Бяла/
2 учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика /за гр.Две могили/
1 учител по биология и химия, висше обр. /за гр.Две могили/
2 шивачки, основно обр. /за гр.Две могили/
1 учител по математика и информационни технологии, висше обр. по специалността /за с.Караманово/
1 учител по български език и литература, висше обр. по специалността /за с.Караманово/
1 учител по биология и химия – висше образование по специалността /за гр.Две могили/
2 учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика /за гр.Две могили/
1 архитект, висше обр., архитектура (Община Борово)
2 учители по практическо обучение, висше обр., механизация на селското стопанство (за гр.Две могили)
1 учител по математика, висше обр., математика (за гр.Две могили)
2 учители в детска градина, висше обр. (за с.Полско Косово)
2 учители в детска градина, висше обр. (за с.Босилковци)
10 машинни оператори – дървообработване, основно обр. (за гр.Две могили)
1 учител по английски език и български език - висше филологическо обр., английски (за с.Полско Косово)
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.