Над 2600 нарушения са констатирани при одита на трите електроразпределителни дружества - ЧЕЗ Разпределение, ЕВН и Енерго- Про. Дългият списък започва от подмяната на електромерите и завършва до качеството на продавания ток стана ясно от изнесените на пресконференция данни от ДКЕВР.
Това е сериозна цифра. Не става дума за един или два акта, а 2690 различни нарушения, смятат от енергийният регулатор. Хората се оплакват от некачествено предоставената услуга, която е довела до изгарянето на голям брой електрически уреди. Конкретен случай илюстриращ енергийния терор на който ЕРП-та подлагат българските граждани е от село Мировяне.

Над 500 негови жители са се подписали в жалба, че не получават качествен ток.
"Наред с констатираните нарушения е установено изплащане на необосновани комисионни на свързаните дружества, необосновано високи разходи за мениджърски и консултантски услуги и неотразени във финансовите резултати по-малко разходи за технологични загуби по мрежата на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, "ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД и "Енерго-Про Мрежи" АД", се посочва в доклада.

Най-голям брой от нарушенията са свързани с подмяна на електромерите. Само при ЧЕЗ са констатирани 1088 нарушения от направени 1283 проверки (в 85% от проверените случаи).

При ЕВН са установени 349 нарушения, за които са съставени констативни протоколи, при 553 проверки – това са 63% от направените проверки. Други нарушения са свързани с отчитането на консумирана електроенергия за период, по-дълъг от утвърдения от ДКЕВР.

Така вместо ЕРП-то да отчита енергията за законоустановения срок (31 дни), те са отчитали за по-дълъг период, което е увеличило сметките за ток на хората за отчетения не по законоустановения период.

Енергията, доставяна по мрежите, не отговаря на стандарта за качество, т.е. напрежението е по-ниско или по-високо от онова, което следва да бъде по закон. От ДКЕВР обърнаха внимание, че през последните няколко седмици са постъпили много жалби в изнесените приемни на комисията в различните градове на страната.