Информацията, че при изкопните работи с багер на бул. "Мария Луиза" и бул. "Сливница" в София са намерени съдове със златни монети, която от вчера пълзи във Фейсбук, днес беше официално потвърдена. "Има открити монети при разкопките на „Лъвов мост”. Те са заведени в полева инвентарна книга и ще бъдат предадени в Музея за история на София", заяви директорът на музея Надежда Кирова.
Според очевидци на разкопките на "Лъвов мост" веднага е било предприето законно или противозаконно действие за заличаване следите на откритието.

Според Кирова обаче, за да се получи разрешение да прави проучване, екипът трябва да предаде направените открития в най-близкия музей. В случая екип на Музея за история на София прави проучването и до момента е разкрита много малка площ, но работата по естакадата на "Лъвов мост" не може да продължи.

Тепърва предстои да се направи оценка на откритото до момента, но археологическия екип не може да работи, докато не се махне висящия колектор. "Археолозите ходят с каски, но това няма да е достатъчно, ако колекторът се срути”, твърди Кирова.