Гнездовият период на къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна” завърши. Не са установени нарушения или фактори, които да повлияят върху нормалното протичане  на естествените процеси.
Първите пеликани са забелязани в резервата в края на януари. Трайно загнездване на четирите наколни платформи и формиране на 60-70 двойки е установено около средата на февруари. Първите пеликанчета са забелязани в началото на месец април. В средата на месец юли е наблюдавано групиране на птиците около 280-300 екземпляра от колонията и подготовка за извършване на прелети. Къдроглавите пеликани са скитащи птици. Възможно е при благоприятни условия те да презимуват около водоемите на страната, без да извършват полети до Мала Азия и Северна Африка.
  Ново поколение  имат и  лиските, немите лебеди, сивите гъски и зеленоглавите патици.
Водното ниво в резервата претърпя сезонни промени и в момента е 280 см.
Ежедневно се правят обходи на територията на резервата. Не са установени нарушения на режимите и заповедта за извършване на спортен риболов.