Резултатите от проверката на доставчиците на ток ЧЕЗ, EVN и „Енерго-ПРО“ се очаква да станат ясни днес (14 май). Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще даде подробности за одита на енергоразпределителните дружества.

Той започна в началото на годината въз основа на постъпили в регулаторната комисия множество сигнали от граждани и организации за нередности от страна на доставчиците на ток. Одитираният период и в трите компании обхваща пет години и половина, считано от 1 юли 2008 г., информира БНР.

Енергийният регулатор се очаква да се произнесе и по процедурата за отнемане на лицензите на дружествата, която бе открита заради търговските спорове между Националната електрическа компания (НЕК) и трите енергокомпании.

Припомняме, че вчера Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на трите дружества твърдения за нарушение на закона за защита на конкуренцията – злоупотреба с господстващо положение като се определят и налагат необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа за ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията.

Пазарният анализ на комисията е установил, че всяко ЕРП е предприятие с господстващо положение в границите на лицензионната си територия.