Ученическите стипендии за успех могат да стигнат до 105 лв. Става дума за отличниците, завършили основно образование, които учат в школата с най-добри постижения на матурите по български език през последните пет години, съобщава „Монитор".
Просветното министерство вече е публикувало списъка със 95 училища, които ще получат допълнително средства за стипендии на базата на резултатите им на държавно-зрелостните изпити. Школата отличници са разделени на три групи според успеха, като най-добре представилите се попадат в трета група. За тях се отпускат допълнително по 55 лв. на калпак.
Увеличението влиза в сила от следващата учебна година. В момента всяко училище разпределя парите за ученически награди по свои правила. Максималното поощрение обаче е до 50 лв. на месец. Това означава, че бонусите за успех на отличниците могат да стигнат до 105 лв. Сред училищата в тази група отличници са Класическата гимназия, Първа английска гимназия, 91-а немска гимназия, Френската гимназия, Езикова гимназия „Пловдив", Първа езикова гимназия във Варна и др.
В тази група попадат общо 11 училища от София, Пловдив, Варна, Бургас и Кърджали, които имат успех на матурите с 30% по-висок от средния за България. Школата отличници във втора група пък са 50 и техният успех е с 20% над средния. Те ще получат по 37 лв. отгоре на калпак.
Това на практика означава, че максималната стипендия може да удари 87 лв. В тази група попадат Втора английска гимназия, 31-о СУЧЕМ, 18-о СОУ, 133-о СОУ, Националната търговско-банкова, Националната природоматематическа гимназия, математическите гимназии във София и Варна, Гимназията с преподаване на немски език в Бургас и др. Училищата в първа група пък са 34 и ще получат с по 20 лв. отгоре на калпак.
Така максималната стипендия за техните ученици може да достигне до 70 лв. В тази група попадат Националната финансово-стопанска гимназия, 32-о СОУ, 7-о СОУ, 33-а езикова гимназия, Природоматематическата гимназия в Шумен и други школа от цялата страна.