АМ "Хемус" е в програмата на правителството, тя е приоритетен инфраструктурен проект за нас, но да твърдим, че евросредствата ще стигнат и за "Хемус", е някак си нереалистично. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Поради това, те ще мислят за други начини за финансиране на "Хемус". Регионалният министър посочи, че заедно с националното финансиране бюджетът по ОП "Транспорт" е 1,5 млрд. евро. Тези средства трябва да се разпределят между три основни оси, чрез които приоритетно ще се инвестира в инфраструктура.

Индикативната стойност на АМ "Хемус" е над 800 млн. евро. Прогнозната стойност на ЛОТ 3 на Струма е между 800 млн. и 1 млрд. евро. Така, че грубата сметка показва, че средствата от цялата оперативна програма "Транспорт" едва ли биха стигнали за финансиране на двата обекта. Министърът припомни, че средствата дадени за АМ "Струма" през този програмен период са дадени при условие, че се ангажираме да доизградим магистралата през следващия програмен период. Така, според нея "трябва да погледнем истината в очите и да не се заблуждаваме".

Министър Терзиева посочи и че правителството, и тя като министър, работят в насока намаляване различията между регионите. "И в никакъв случай не бихме допуснали Северна България да плащала някакви такси за ползване на пътища, а Южна да не плаща", каза тя. " Абсолютно сме наясно с приоритетите на държавата, имаме достатъчно експертен потенциал да преценим приоритетите, работим съвместно с министъра по транспорта и в момента разработваме стратегия на цялостния транспорт", заяви министърката. Терзиева подчерта, че въз основа на стратегията и съответните анализи, ще се вземат съответните политически решения.