Агенцията по вписванията работи по улесняване процедурата по закупуване на имот. Цели се информация да се подава само в Имотния регистър към Агенцията по вписвания, след като сделката е минала през нотариус. Това съобщи изпълнителният директор на Агенцията Венцислав Спиридонов.

Необходимите скици ще бъдат извличани по служебен път и ще се праща информация към общинските служби за местни данъци и такси. По думите на Спиридонов това ще стане след около година. В момента за оптимизирането на системата се работи по проект към Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

Изпълнителният директор припомни, че се работи и за въвеждането на система, чрез която да се издава удостоверение за тежести на имоти по електронен път. „Сега, ако имате имот в Балчик, за да извадите такова удостоверение, трябва да отидете на място в общината и да загубите два дни. След като приключи проектът, заявката ще се праща по електронен път, на място удостоверението ще се разписва от съдия и пак ще се връща по електронен път“, заяви той, цитира „24 часа“.

Ще бъдат подобрени системите на регистрите БУЛСТАТ и Търговския регистър, който ще има англоезична версия на основната информация за фирмите. Подобренията трябва да са факт до октомври тази година.

Очаква се с промяна на Търговския закон регистрацията на нова фирма да става за ден, след като отпадне възможността тя да бъде обжалвана в тридневен срок, което удължава процедурата.

70% от фирмите подават онлайн финансовите си отчети, затова ги няма опашките пред Агенцията от предишни години, допълни още Спиридонов.