Мъже от Бангладеш, Пакистан и Нигерия сключват фалшиви бракове срещу заплащане с българки и румънки, които пребивават в Норвегия достатъчно време, за да получат постоянно гражданство в Норвегия, съобщава „The Norway Post“.
В началото на 2014 година 19 граждани на Бангладеш са дошли в Норвегия. Всички те притежават брачно удостоверение, издадено в Кипър. Техните съпруги са българки и румънки, които декларират пред норвежките власти, че работят в страната като чистачки. Съпрузите подават молба за събиране на семейства, като по този начин те получават постоянно гражданство. От полицията посочват, че случаите, в която чужденците са се възползвали от тази схема, са много повече.

През 2011 г. такива заявления са подали 167 граждани на страните от Европейската икономическа зона, докато броят им за тази година може да достигне 600, ако се запази наблюдаващата се тенденция.

The Norway Post посочва, че правилата по отношение чужденците, сключили брак с норвежки граждани, са особено стриктни, докато получаването на право събиране на семейства за граждани на Европейската икономическа зона е значително по-лесно.