До декември месец 2014 г. се очаква между четири и пет банки да бъдат закупени от по-големи кредитни институции, съобщи доц. Георги Сарийски от Института за икономически изследвания към БАН, цитиран от в-к „Стандарт“. Очаквано това ще бъдат тези банки, чиито загуби са нараснали през последните години.

По този начин ще се получи преразпределение на банковия пазар у нас и големите играчи ще увеличат своя дял. За промените в средата на банковата система у нас ще допринесат и измененията в Закона за потребителския кредит.

Те предполагат усилване на банковия туризъм, като според анализа на Института за икономически изследвания, полза от това ще имат по-влиятелните и големи кредитни институции за сметка на по-малките.

Доц. Сарийски прогнозира още увеличаване на потребителските заеми. Това обаче няма да доведе до особени промени в икономическата сфера. Причината е, че в повечето случаи кредити се вземат не за да се инвестират, а се влагат в ремонти на дома и за покриване на разходи за текущи нужди.

Анализа на института към БАН показва, че през последните години интересът на банките към държавните ценни книжа намалява. Това се доказва от факта, че през изминалата година инвестирането на средства в ДЦК от страна на кредитните институции е намаляло с 4%. Доц. Сарийски разчита този подход като стъпка към засилено кредитиране в сферата на бизнеса и домакинствата.

Към момента българите са депозирали в банки 40 млрд. лв, но от своя страна в бизнес начинания се инвестира съвсем плахо. Института за икономически изследвания прогнозира икономически растеж от 1,7% за 2014 г. През следващата година се очаква той да нарасне до 2,4%. Наред с това в анализа е посочена вероятна стойност на средногодишна инфлация за 2014 г. от минус 0,3%.