Големите джакпоти в игрите на Български спортен тотализатор оцеляха и за следващия  70-ти тираж се очаква да се натрупат още по-атрактивни суми.
Над половини милион лева са и двата джакпота в играта 6/49. В първо теглене на играта се очаква сумата да достигне 600 000 лева, а във второ теглене размерът на печалбата ще  е 573 000 лева. В играта 6/42 се очаква да се натрупа джакпот от 210 000 лева.
Нямаше участник познал днес печелившата комбинация от числата 5, 17, 26, 28, 29, 41 за играта 6/42. Натрупаните постъпления за играта бяха 171 936 лева, а подадените квитанции за тиража – 106 550 броя.
Числата на късмета в първо теглене на 6/49 бяха 9, 11, 23, 36, 42, 47, а за второ теглене 21, 24, 26, 32, 36, 48. Броят на квитанциите, подадени в играта за днешния тираж беше 241 719, а постъпленията достигнаха 583 718 лева.
В първото теглене на играта 5/35 днес бяха изтеглени числата     1, 13, 14, 26, 27. Във второ теглене на същата игра числата на късмета бяха 14, 19, 27, 30, 34. В играта Тото Джокер в днешния тираж бяха маркирани печелившите позиции 9, 1, 2, а печелившите цифри бяха 4, 4, 8.
Голямата награда в днешния тираж на играта „Втори ТОТО шанс“ е 10 000 лева, които бяха спечелени от участник, пуснал своята квитанция в град Костинброд, район София.