Числата от 69-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 47,36,11,42,23,9.
II теглене: 48,21,26,24,32,36.

---------------------

6 от 42
I теглене: 17,41,29,26,28,5.

---------------------

5 от 35
I теглене: 1,13,14,27,26.
II теглене: 34,14,30,19,27.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 9, 1, 2.
Печеливши числа: 4, 4, 8.