Измряла риба изплува в р.Янтра край бента под хълма Царевец в Търново. Масовият мор засекли рибари в сряда сутринта. Експерти на РИОСВ незабавно извършиха проверка на място. При огледа на реката в участъка от моста за ЖП гарата до бента преди Царевец се установи наличие на отделни екземпляри риби от различни видове и размери, информират от екоинспекцията.

Направените измервания показали ниско съдържание на разтворен кислород във водата и нормални стойности на показателя рН. Не се установило химическо замърсяване. Вероятната причина за мора е изтичането на непречистени отпадъчни води през преливника на градския колектор "Мармарлийско дере" след проливния дъжд предишната вечер, смятат еколозите.

Постъпването на голямо количество органика в реката в този участък води до бързо изчерпване на разтворения кислород и е предпоставка за измиране на рибата, обясниха от екоинспекцията.

По същата причина рибата в реката обърнала кореми и на 31 юли. Тогава специалистите на "ВиК Йовковци" са констатирали затлачване на аварийна шахта, след преливник на колектор ДМармарлийско дере", като най-вероятната причина за това са строителните дейности по водния цикъл на Велико Търново. В момента ВиК е в процес на сключване на договор със специализирана фирма, която да почисти затлачените тръби и съоръжения и да спре изтичането на непречистени отпадъчни води в р. Янтра при пиково натоварване на канализацията.