От 1 юли всички преподаватели до 35-годишна възраст ще получат увеличение на заплатите с между 30 лв. и 50 лв. потвърди министър Анелия Клисарова, цитирана от „Монитор”. Тя допълни, че държавата ще възстановява разходите за бензин на пътуващите със собствени автомобили учители в малки населени места.
Други 13 000 учители ще бъдат обучени да разпознават дали децата в класа им са жертва на насилие или самите те са агресори. Това предвижда проектът „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви” на образователното министерство.
Преподавателите ще бъдат обучени да се справят с агресията на учениците си и как да реагират при конфликт сред децата, така че да бъдат избегнати усложнения. „Обучението се състои в лекции и практически задачи, в които преподавателите трябва да решат как да постъпят”, съобщи учителката Мария Николова, която преди месец е преминала през курса.

Проектът струва малко над 9 млн. лв. и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обученията трябва да приключат в края на август, като за първите 3 месеца на годината през него са преминали 6494 учители.

Курсовете трябваше да започнат още миналата година, но заради обжалване на изпълнителя на обществената поръчка се е стигнало до забавяне. Освен това МОН провежда обучение и на 56 психолози, които ще работят в мобилни групи към всеки един от областните инспекторати по образование.

Тяхната задача ще бъде да работят с деца, жертви на насилие или трафик. Част от тях ще оказват психологическа помощ на учениците със специални образователни потребности, които имат проблеми с адаптацията в масовите училища. Мобилните групи ще работят и с децата, които са отпаднали от образователната система.