Във връзка с празничните и почивни дни през месец септември 2013 г. e създадена организация изплащането на пенсиите за месеца чрез пощенските станции да започне на 5-ти септември (четвъртък) и да приключи на 20-ти септември (петък).

Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция, информират от Националния осигурителен институт. Пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще разполагат със съответните суми на 5-ти септември 2013 г.