Институтът по лозарство и винарство в Плевен събира днес
специалисти и производители от цялата страна на открит ден,
посветен на десертното и винено грозде.
Инициативата е подкрепена от Министерството на земеделието и
храните и Селскостопанската академия. Денят започна в 10.30
ч. с представяне на нови сортове грозде, селекция на Института.
Сред тях са пет вида новосъздадени лози, получили сертификат
през последната година от Държавната комисия по селекция.
Най-ценните техни качества са устойчивост на студ и мана.
Доц.д-р Виолета Димитрова ще представи сортовете лози, които
Институтът предлага на гроздо- и винопроизводителите.
Състоянието на болестите и неприятелите по лозата през тази
година ще бъдат анализирани от гл.ас.д-р Никола Генов и гл.ас.
Цонка Любенова.
По време на форума ще бъде дискутирано и партньорството на
производителите с банките.
Откритият ден ще приключи с дегустация на 40 вида десертно
грозде и 10 вида миналогодишни вина, производство на Института,
каза неговият директор доц.Иван Пачев.