В днешния 38-и тираж на игрите на БСТ всички джакпоти оцеляха и още по-атрактивни суми очакват тото късметлиите в четвъртък. Джакпотът във второ теглене на играта 6/49 ще достигне 2 441 000 лева за следващия 39-и тираж. В първо теглене  на същата игра се прогнозира сума от 366 000 лева. За играта 6/42 се очаква джакпот от
863 000 лева. 
В днешния тираж печелившата комбинация в първо теглене на играта 6/49 беше 8, 26, 29, 43, 47, 48, а във второ теглене на същата игра – 5, 15, 20, 28, 43, 47.
За играта 6/42 днешните късметлийски цифри бяха 8, 12, 16, 23, 28, 33.
За първо теглене на играта 5/35 късметлийските числа днес бяха 6, 17, 20, 29, 30, а във второ теглене – 2, 10, 11, 25, 34. За играта Тото Джокер бяха маркирани позициите
9, 2, 8, а съответните числа бяха 4, 4, 8.
Традиционно за неделя голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс“ е лек автомобил Ford Fiesta. Тoй отиде при участник, пуснал своята квитанция в град Варна.
Онлайн залози се приемат на страницата на БСТ - www.toto.bg.