Числата от 38-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 8, 43, 48, 26, 47, 29.

II теглене: 5, 28, 20, 43, 47, 15.

---------------------

6 от 42

I теглене: 28, 16, 12, 8, 33, 23.

---------------------

5 от 35

I теглене: 29, 17, 30, 20, 6.

II теглене: 34, 2, 25, 11, 10.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 2, 8.

Печеливши цифри: 4, 4, 8.