Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 учител по музика в детска градина, предучилищна педагогика, за заместване
1 детски учител, ПУП/ПНУП и 2 години опит, за заместване
1 общ работник за поддръжка на сгради в училище, средно обр.
1 помощник-директор по учебно-производствена дейност, инженерно обр. – инструктор обучение на водачи на МПС, руски и английски езцик, компютърни умения
1 ръководител на учебно-изчислителен кабинет в училище, компютърни специалности, руски и английски език
1 учител по биология и здравно образование, английски език, компютърни умения
1 възпитател – работа по европейски проекти, НУП с английски език, за гр.Мартен
2 учители по физическо възпитание и спорт
1 завеждащ административна служба в училище, висше обр. – КСТ, английски език, компютърни умения
1 учител по музика – непълен норматив
1 учител по козметика, 2 учители по фризьорство
1 учител по география, биология и здравно образование
1 учител по счетоводство
1 завеждащ административна служба в детска градина, средно обр., компютърни умения, за с.Сваленик
1 учител по кану-каяк
6 учители в детска градина, начална училищна педагогика
3 хигиенисти в детска градина, средно обр.
1 младши учител в детска градина, ПНУП
2 помощник-възпитатели в детска градина, средно/полувисше обр. по специалността
1 портиер в училище, средно обр.
4 учители по английски език, компютърни умения
3 чистачи в училище, основно/средно обр.
1 учител в детска градина, ПУП/ПНУП, английски език, компютърни умения
11 възпитатели, начален курс, НУП/НУП с чужд език
1 възпитател, НУП с английски език

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

1 общ работник – товаро-разтоварна дейност, средно обр.
1 масажист, средно специално обр./завършен курс
3 апаратчици – производство на бои и лакове, средно обр. – химия – предимство
5 общи работници – производство на фуражи, сезонна заетост, средно обр., английски/немски език, за гр. Кубрат
1 продавач консултант в магазин за плодове и зеленчуци, средно обр., опит
5 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр., може и без опит
1 продавач консултант в магазин за кухненско оборудване, средно обр., владеенето на английски език е предимство, компютърни умения, опит
1 експерт по икономическа дейност, висше икономическо обр., компютърни умения, опит
1 инженер – машинни агрегати, висше обр. – машинно инженерство, английски език, компютърни умения, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 инженер – автоматизация, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 апаратчици – химическо производство, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 електромонтьор, средно/висше обр. – електроспециалности /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
3 социални асистенти, основно/по-ниско обр. /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/
1 чистачка, средно/основно обр. /по чл.52 /1/ от ЗНЗ - безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/
1 продавач консултант, средно техническо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 маникюристи, средно професионално обр./завършен курс, опит
3 камериери, основно/средно обр., опит, сезонна заетост по морето
1 администратор в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
3 сервитьори, средно обр.
2 готвачи за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
2 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
7 сервитьори, средно/основно обр., английски език, опит
2 сервитьори, средно обр., английски и/или друг език, опит
2 бармани, средно обр., опит
6 готвачи, средно/основно обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно обр.
2 агрономи – на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, 2 години опит
1 работник на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит
1 кранист, средно обр., правоспособност, 10 години опит
1 електромонтьор – мебелно производство, средно обр., опит
10 работници – обработване на дърво, средно обр.
2 общи работници – поддръжка на басейн, основно/средно обр.
5 шлосери монтажници, средно обр.
4 кофражисти, основно обр., опит
3 строителни дърводелци, основно обр., опит
1 техник механик – отоплителна, хладилна и вентилационна техника, средно/висше обр. по специалността, стаж 3 години
5 строителни работници, основно обр.
8 оператори – производство на санитарни принадлежности, средно обр., опитът е предимство
2 опаковачи в мебелно производство, средно обр., опит
5 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 общ работник в леярна, основно/средно обр., правоспособността за мотокарист е предимство
1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и кноструиране на мебели
1 специалист по маркетинг, висше обр. – маркетинг/строително инженерство, английски език, владеенето и на румънски език е предимство, компютърни умения
3 хигиенисти за търговски обект, основно обр.
2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 общ работник за опаковка в химическо производство, основно/средно обр.,
1 инженер за химическо производство – автоматика, висше обр. по специалността, умения за CAD проектиране
1 мотокарист, основно/средно обр., опит
1 машинен инженер, висше обр., умения за CAD проектиране
1 монтажник на вентилационни съоръжения, средно обр., опит
1 журналист – редактор, висше обр. – журналистика/връзки с обществеността, компютърни умения, опит
2 телефонистки, средно обр., компютърни умения
1 офис сътрудник, висше обр., отличен немски език, компютърни умения
1 офис организатор, средно/висше обр., отличен румънски/английски език, компютърни умения, подходящо за мъж
1 огняр на котел на газ, средно обр., правоспособност
5 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит
1 фрезист, средно техническо обр., опит
1 координатор на проекти, висше обр. – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения
2 автобагеристи, основно/средно обр., правоспособност, кат.С
1 началник на цех, висше техническо обр., компютърни умения, опит
2 механизатори в селско стопанство, основно/средно обр., правоспособност
1 електротехник, средно специално обр., опит
4 оператори на металообработващи машини, средно обр., опитът е предимство
1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
2 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността
10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността
3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
1 проектант – информационни системи и база данни, висше обр. по специалността, 2 години опит
1 програмист, висше обр. по специалността, познания в работата с база данни
1 организатор на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж
2 шофьори – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение
1 общ работник в склад за опаковъчни материали, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар
15 кредитни консултанти, средно обр.
10 финансови консултанти, средно обр.
10 заварчици на СО2, средно/основно обр., правоспособност
4 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно обр.
5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше обр. - машинен инженер, английски/ немски език, опит
2 инженери по качеството - производство на авточасти, висше техническо обр., английски/немски език, опит
2 компютърни специалисти - производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми
4 мениджъри развитие, средно/висше обр., компютърни умения, шофьори кат.В
1 инженер конструктор – производство на локомотиви, висше техническо обр. – машиностроене/ хидравлика, английски/немски език, работа с програмни продукти за проектиране
1 инженер технолог - производство на авточасти, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит
23 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” - производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения
1 автотенекеджия, с умения за боядисване на автомобили - в диагностичен център, средно/основно обр., опит
2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
2 работници в строителството, основно обр., опит
1 продавач в сервиз за битова техника – на 4 часа, средно обр., английски език, компютърни умения, опит
3 работници в месопреработване, основно обр., опит
2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно обр., правоспособност
10 оператори на дървообработващи машини, средно обр., опит
10 помощник-оператори в дървообработване, средно обр.
3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит
1 механик – промишлено оборудване, средно техническо обр.
6 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност
10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност
35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно обр.
15 мехатроници, средно/висше обр. – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит
21 машинни оператори - производство на авточасти, средно техническо обр. - машиностроене, опит
1 технолог, висше обр. – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
2 общи работници в склад – чорапно производство, основно обр.
1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
3 етикетировачи в чорапно производство, основно/средно обр., предлага се обучение
5 работници спомагателни дейности в чорапно производство, основно/средно обр.
2 окачествители – след гладене на чорапи, средно обр., предлага се обучение
1 изпълнител на модели – шевно производство, средно обр., опит над 1 година
2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно обр., опит
1 организатор шевно производство, средно обр., опит
1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски и френски език, компютърни умения
1 началник на цех – шевно производство, средно обр., опит
1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 организатор шевно производство, средно обр., опит
1 началник на цех – шевно производство, средно обр., опит
1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
8 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит
1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.
4 общи работници в шевно производство, средно обр.
1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно обр., опит
2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно обр., опит
5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опит
2 технолози конструктори в шевно производство, средно обр.
1 сътрудник продажби в шевно производство, средно обр., немски език
1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо обр., две години опит
3 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
3 технолози в шевно производство, средно специално обр.
2 машинни оператори – автомат за илици и копчета, средно обр., компютърни умения, опит
2 опаковачи в шевно производство, средно/основно обр., опит
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално обр.
1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит
1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит
2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
2 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
7 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
4 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
7 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
3 кроячи, средно обр., опит
20 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
176 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

2 шивачки, основно обр. /за гр.Две могили/
1 учител по математика и информационни технологии, висше обр. по специалността /за с.Караманово/
1 учител по български език и литература, висше обр. по специалността /за с.Караманово/
1 учител биология и химия – висше образование по специалността /за гр.Две могили/
2 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика /за гр.Две могили/
1 архитект, висше обр., архитектура (Община Борово)
2 учители по практическо обучение, висше обр., механизация на селското стопанство (за гр.Две могили)
1 учител по математика, висше обр., математика (за гр.Две могили)
2 учители в детска градина, висше обр. (за с.Полско Косово)
2 учители в детска градина, висше обр. (за с.Босилковци)
10 машинни оператори – дървообработване, основно обр. (за гр.Две могили)
1 учител по английски език и български език - висше филологическо обр., английски (за с.Полско Косово)
1 началник на склад, средно обр., компютърна грамотност /не се изисква документ/, водач на МПС категория Ткт и мотокарист, 8-часов работен ден (за гр.Две могили)
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.