Българските потребителите все повече предпочитат да купуват стоки и услуги по интернет, телефона или пощата. През март 2014 оборотите в този тип търговия на дребно са се повишили с 1.7%, спрямо предходния месец, отчитат от Националния статистически институт (НСИ).

Като цяло предварителни сезонно изгладените данни през март 2014 г. сочат, че оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени е нараснал нараства с 0.4% спрямо февруари. На годишна база оборотът в търговията на дребно нараства с 5.8% спрямо същия месец на предходната година.

През март 2014 г. освен с дистанционните поръчки оборотът нараства и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.6% и в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.3%.

Намаление е регистрирано в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.8%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.6%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.5%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.4% и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.1%.

На годишна база оборотът нараства в почти всички икономически групи. По-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.4%, в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 17.8%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8.4% и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 5.6%.

Спад е регистриран в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.0%, отчитат от националната статистика.