И днес нямаше участник познал печелившите числа от игрите на Български спортен тотализатор.  Така големият джакпот в първо теглене на 6/49 отново оцеля и за тиража в четвъртък се очаква да се натрупа атрактивната сума от 580 000 лева. За второ теглене на същата игра джакпотът ще достигне 430 000 лева,  а за играта  6/42 се очаква да се натрупа сума в размер на 175 000 лева. 

Днес печелившата комбинация в 6/42 се състоеше от числата 1,2,9,13,17,35. Натрупаните постъпления за играта бяха 188 716 лева, а подадените квитанции за тиража – 117 355 броя.

Числата на късмета в първо теглене на 6/49 бяха 2,3,11,12,31,33, а за второ теглене 6,7,18,21,23,49. Броят на квитанциите, подадени в играта за днешния тираж беше 271 584, а постъпленията достигнаха 652 257 лева.

Печелившите числа в първо теглене на 5/35 бяха 1,3,7,8,34, а във второто 5,12,14,24,35. В играта Тото Джокер бяха изтеглени позициите 1,6,2, а печелившите цифри бяха 3,8,3.

Голямата награда в днешния тираж на играта „Втори ТОТО шанс“ лек автомобил Opel Astra бeше спечелена с квитанция, пусната в град Бургас.