Биопродуктите и "свежите" плодове и зеленчуци ще бъдат организирани на отделни щандове в търговските вериги, съобщиха от МЗХ.

Това предвиждат част от промените които ще бъдат включени в Наредба № 1 за правилата за прилагане на биологично производство. По този начин потребителите ще могат да правят своят информиран избор между три групи продукти в търговските вериги – био, "свежи" и традиционни плодове и зеленчуци. Това заяви зам.-министър Абазов на работна среща със зам.- министъра на икономика и енергетиката Бранимир Ботев и браншови организации от сферата на туризма в град Варна.

На срещата се обсъдиха възможностите за създаване на критерии за оценка за придобиване на категорията "Зелена звезда" от туристическите обекти. "Зелената звезда" ще идентифицира заведенията, в които се предлагат еко, био или натурални продукти и ще дава допълнителен авторитет за привличане на повече клиенти, обясни зам.-министър Ботев.

МЗХ и МИЕ ще си партнират за "изчистване" и създаване на критериите, по които ще бъдат включени продуктите в категорията "Зелена звезда", каза зам.-министър Абазов. Представителите на туристическия бранш предложиха освен био и еко да се приложи и трети критерий за "Зелена звезда", който да е натурално произведена продукция в България. По този начин ще бъдат стимулирани родните производители и ще се постави акцент върху българската продукция.

В отговор на поставени въпроси по време на дискусията зам.-министър Бюрхан Абазов обясни, че МЗХ търси начини да се осигури най-прекият път за българските производители до търговските обекти, за да могат те директно да предлагат продуктите си. С този ход ще се повлияе на тенденцията 90% от биопродуктите, които се произвеждат в страната ни да се изнасят зад граница.