Финансирането и изпълнението на план-приема за новата учебна
година са сред основните проблеми за силистренския филиал на
университета "Ангел Кънчев" в Русе.
Според директора на филиала проф. д-р Златоживка Иванова
засега неизпълнението на план-приема е 40 на сто. Проф. Иванова
смята, че общините могат да съдействат за популяризиране на
предлаганите от учебното заведение специалности, които ще
отговорят на повишеното търсене на педагогически кадри,
наблюдавано се от няколко месеца в страната.
Тези данни са представени на работна среща по проблемите
на образованието в областната администрация в Силистра, откъдето
съобщиха, че учебната година ще започне навреме и
продължаващите довършителните ремонти на някои места ще бъдат
приключени до 15 септември.
Справка от областната администрация показва, че заради
задълбочаващите се демографски проблеми във всички общини на
Силистренска област, с изключение на Кайнарджанската,
първокласниците ще бъдат по-малко.
В кайнарджанското село Голеш броят на учениците се
увеличава. Но и през тази учебна година те ще учат в 5 отделни
сгради заради недовършения строеж на сградата на местното
училище.
Търсят се възможности областната администрация да помогне
за ускоряване на строителните работи. Ще бъде оказано съдействие
на общините и за училищните автобуси, където е необходимо.