През 2013 г. България и Румъния са сред страните в Европейския съюз с най-голямо намаляване на отделяните вредни емисии /съответно -10,2 на сто и -14,5 на сто/, показват данните на Евростат.

Емисиите от въглероден диоксид съдействат за глобалното затопляне и представляват 80% от всички вредни газове, отделяни в атмосферата. Те се влияят от такива фактори като климатични промени, икономически растеж, броя на населението, транспорта и индустриалната дейност.

През 2013 спад на въглеродните емисии е регистриран в 22 страни-членки на ЕС.

Най-много вредни емисии е отделила Германия /760 милиона тона, което представлява ръст от 2% на годишна база/, Великобритания /455 милиона тона/, Франция /364 милиона тона/. Сред големите замърсители се нарежда и Полша /290 милиона тона/, Испания /224 милиона тона/ и Холандия /162 милиона тона/.

Тези седем държави, взети заедно, допринасят за 77% от вредните емисии в ЕС.